24 Ağustos 2017 Perşembe
ROTA BURSA

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI AYHAN SALMAN OLDU!

'Yeni Türkiye'nin Kodları…

Milletimiz, Cumhurbaşkanını doğrudan seçerek Yeni Türkiye'nin startını vermiş ve tarihi bir dönemin başlangıcını ilan etmiştir.

Bu hem ülkemiz, hem dünya siyasetinde, her alanda kendini gösterecek bir siyaset anlayışının başlangıcıdır.

Milletimiz, Eski Türkiye'nin değişmesi gerektiği nidasını, bu seçimle birlikte en yüksek perdeden haykırmıştır.

Artık, Eski Türkiye'den kalma toplumsal farklılıkları öne çıkaran anlayışlara son verilmiştir. Ötekileştirmeye, hakir görmeye, sınıfsal ayrımları öne çıkarmaya, kişisel özgürlükleri yok saymaya, milletin vesayeti dışında hiç bir vesayet düzenine Yeni Türkiye de yer olmayacaktır.

Bu seçimle birlikte, özgürlük, adalet, şeffaflık öne çıkmıştır.

Son 12 yıldır Türkiye'de önemli değişimlere imza atılmış, en temel sorunlara karşı önemli kazanımlar elde edilmiş, güzel ülkemiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Bu değişim ve dönüşüm, milletimiz nezdinde çok büyük takdir görmüş olacak ki, AK Parti programları dokuz kez zaferlerle milletimiz tarafından kabul görmüştür.

Ülkemizde son 12 yılda; demokratikleşme, şehirleşme, uluslararası ilişkiler ve refah düzeyindeki iyileşmeler ile ciddi dönüşümler yaşanmıştır. 

Milli iradeyi tutsak alan vesayetçi anlayışa son verilmiştir,

Hukukun üstünlüğü, bireylerin hakları, çoğulculuk, 30 yıllık terör illetinin sona erdirilmesi, her şeyden önce milletin esas alındığı bir dönemin başlangıcı, Yeni Türkiye'nin kodlarıdır.

Refah düzeyindeki artış, milli gelirin son 12 yılda 3 bin dolardan 11 bin dolara çıkmış olması son derece önemlidir. Türkiye'nin uluslararası yardımları, bugün 3 milyon dolara ulaşmıştır. IMF kapı dışarı edilmiş, Hazine ve Merkez Bankası rezervleri, tarihimizde ilk kez, öngörülebilir değerlerin çok ötesine geçmiştir. Enflasyonun tek haneli rakamlara, faizin de % 10'un altına düşmüş olması, bu dönem meydana gelen değişimin en önemli göstergelerindendir.

TOKİ aracılığıyla şehirlerimizin çehresi yenilenmiş, adeta yeni şehirler kurularak Ülkemizin kabuk değiştirmesi sağlanmıştır. Milleti hor gören bir belediyecilik anlayışından uzaklaşılmış, etkin, verimli, halka hizmeti öne çıkaran bir anlayış egemen kılınmıştır.

Uluslararası arenada Türk pasaportu taşımak, vatandaşlarımıza ayrıcalıklı bir statü kazandırmış,  "Türk Lirası" yatırım aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum bir insan, zulme uğrayan bir ulus, Türkiye'nin yardımını bekler olmuştur.

Türkiye, artık yardım alan değil yardım eden ülke konumuna kavuşturulmuştur.

Türkiye, dünyada en çok temsilcilik bulunduran ilk 5 ülkeden biri haline gelmiştir.

Kıyafet ve düşünce özgürlüğü, Yeni Türkiye'nin en önemli kodlarındandır.

Yeni Türkiye, önüne kısa vadeli hedefler yerine 2023, 2050, 2071 gibi uzun vadeli hedefleri koymuştur.

Yeni Türkiye'nin en önemli hedefi, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te, daha demokratik bir toplum yapısı ile hayat standartları yüksek, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmektir. Bu anlayışa talip olan Yeni Türkiye'nin kodlarını da, tüm dünya görecek ve izleyecektir.

Yeni Türkiye hedefine, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan koşacağız.

Hangi siyasi düşünceye ve etnik yapıya sahip olursa olsun, bütün halkımızla birlikte omuz omuza, yürek yüreğe koşacağız.

Yeni Türkiye, milleti devletiyle, tarihiyle, coğrafyasıyla barışan bir Türkiye olacaktır.

Emelimiz, büyüyen, kalkınan bir Türkiye'dir.

Yeni Türkiye, her vatandaşın yaşamaktan gurur duyacağı bir ülke olacaktır.

Yeni Türkiye, açık, şeffaf, ileri demokrasiyi hedef alan, bölgede ve dünyada barışı önemseyen bir ülke olacaktır.

Türkiye, artık edilgen değil, etken bir ülke olacaktır." 

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR