ÇOCUKLU CAFE

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABİNESİNDE YER ALAN İSİMLER!

Avrupa’da Bir Osmanlı Devleti Kosova!

Yüzyıl önce Bediüzzaman hazretleri, “Rus Polisinin İslam parça parça olmuş sorusuna şöyle cevap vermişti: “Tahsile gitmişler… İşte Hindistan İslâm’ın müstaid veledidir; İngiliz mekteb-i idadisinde çalışıyor. Mısır, İslâm’ın zeki mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor.  Kafkas ve Türkistan İslâm’ın iki bahadır oğullarıdır; Rus mekteb-i harbiyesinde tâlim ediyorlar. İlâ ahir...
 
Yahu, şu asilzade evlad, şehadetnâmelerini (diploma) aldıktan sonra, her biri bir kıt’a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyet’in bayrağını âfâk-ı kemâlâtta temevvüç ettirmekle, kader-i ezeli nazarında, feleğin inadına, nev’i beşerdeki hikmet-i ezeliyyenin sırrını ilan edecektir.”
 

Evet, Kosova’ya 22-26 Nisan’da yaptığımız gezide, Kosova’nın tahsilini bitirdiğini, diplomasını aldığını, asilzade bir evlat olarak ecdadından devraldığı İslam bayrağını Avrupa’nın ortasında göndere çektiğini yakinen gördüm. “Elhamdülillah Haza Min Fazli Rabbi”, dedim.

Bugün o yerleri gördükçe Hakikaten ecdadın ne derece büyük idealler taşıdığını, nasıl bir mefkure sahibi olduğunu, daha doğrusu nasıl 500 küsur yıl o coğrafyada hakimiyet kurduğunu bir kez daha anladım. Beş yüz yıl önce diktiği eserleri, abideleri, dağlara, ovalara sökülmeyecek şekilde çaktığı islamın nişanlarını gözlerimiz yaşararak görme imkânı bulduk. Böyle bir ecdada sahip olmanın mutluluğunu ve bahtiyarlığını tattım. Allah onlardan ebediyen razı olsun.

Bu yazımda sadece Sultan 1. Murad’ın Kosova savaşından hemen önce yaptığı muhteşem duasını vermek istiyorum. Sonraki yazılarımda gezi ile ilgili müşahedelerimi ve o güzel ve yiğit insanların duygularına yer vereceğim.  

Sultan I. Murad'ın, 20 Haziran 1389’da sekiz saat süren ve zaferle sonuçlanan ve Balkan Yarımadasının en büyük bir kısmını Türk yarım adası yapan Kosova Meydan Savaşı’nda ölmeden birkaç dakika önce okuduğu sadece şu dua bile ecdadın nasıl bir “İla’y-ı Kelimetullah” aşkı taşıdığını, nasıl muhteşem bir ruha sahip olduğunu göstermektedir:

Sultan I. Murad'ın Kosova Duası

“Peygamberin yüzünün suyu, Kerbelada akan kan, ayrılık gecesinden ağlayan göz, aşkının yolunda sürünen yüz, dertlilerin hazin gönlü ve canlara tesir eden yakarışları için! Lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazanı bizden eksik etme Yarabbi!

Ya Rab! İslam ehline yardımcı ol, düşmanın elini bizden uzak tut! Günahımıza değil, candan ve gönülden gelen ahımıza bak!

Mücahitlerini telef ve bizi düşman oklarına hedef ettirme.

Vücutlarımızı mezardan sakla, İslam
ı tehlikelerden uzak tut. Bunca senedir ettiğimiz duaları ve din uğruna yaptığımız savaşları boşa çıkarma, adımı kahrın ile perişan, yüzümü halkın içinde kara etme! İslam topraklarını ayaklar altında çiğnetme, utanç içindeki insanların yaşadığı bir yer haline getirme.

Ya Rabbi, bilirim ki İslam ehline lütufların çoktur, bu lütuflarını bu savaşta da göster. Din yolunda şehit olunacaksa beni et de ahirette mutlu bir yere ulaşayım. Dilerim bu keremin tamama erer.”

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR