ÇOCUKLU CAFE

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABİNESİNDE YER ALAN İSİMLER!

Batı'dan dost bir ses!

Avrupa sizi ancak felakete sürükler!

Bizler bu ülke üstüne Batı'nın oynadığı oyunlara her daim dikkat çektik ve çekiyoruz. İsterseniz bu defa sayıları az da olsa Batı'daki dostlarımızın bizim için dile getirdikleri endişelerine bakalım ve aradan yüz yılı aşan bir zaman limitinden sonra endişelerindeki haklılığı görelim.

Bari bundan sonra bu ikazları dinleyip "yeni bir anayasa" ile millet içinde huzur ve refahı sağlamış olalım. Zararın neresinden dönülürse kardır.

İşte o dost ses:

"İmparatorluk günden güne zayıflanmaktadır. Niçin saklamalı? Onu bu hale düşüren sebeplerin başında Avrupalılaşma zihniyeti gelir. Temellerini III. Selim'in attığı bu  zihniyeti, derin cehaleti ve sonsuz hayalperestliği yüzünden II. Mahmut son haddine vardırır.

Babıali'ye tavsiyemiz şudur: hükümetinizi dini kanunlara saygı esası üzerine kurunuz. Devlet olarak varlığınızın temeli, Padişah ile Müslüman teb'a arasındaki en kuvvetli bağ, dindir.

Zamana uyun, çağın ihtiyaçlarını dikkate alın. İdarenizi düzene sokun, ıslah edin. Ama yerine size hiç de uymayan müesseseleri koymak için eskilerini yıkmayın. Avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamlarınıza uymayan kanunları almayın.

Batı kanunlarının temeli Hıristiyanlıktır. Müslüman Türk kalınız. Tatbik edemeyeceğiniz kanunu çıkarmayınız. Hak bellediğiniz yolda ilerleyin. Batı'nın sözlerine kulak asmayın. Siz ilerlemeye bakın. Adalet ve bilgiyi elden bırakmayın. Avrupa efkar-ı umumiyesinin az çok değeri olan kısmını yanınızda bulacaksınız...

Kısaca, biz Babıali'yi kendi idare tarzının tanzim ve ıslahı için giriştiği teşebbüsten vazgeçirmek istemiyoruz. Avrupa' yı örnek olarak almamalıdır kendine. Avrupa'nın şartları başkadır, Türkiye' nin başka. Avrupa'nın temel kanunları Doğu'nun örf ve adetlerine taban tabana zıttır. İthal malı ıslahattan kaçının. Bu gibi ıslahat Müslüman memleketlerini ancak felakete sürükler. Onlardan hayır gelmez sizlere. " Metternich.

Bu söze bilmem eklenecek bir şey var mı? Temel’in fıkrasını hatırlayalım, mezar taşına şöyle yazdırmış:

Hastayım, hastayım dedim, ama inanmadınız. Aha şimdi noldi! İnandınız mı? 

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR