ÇOCUKLU CAFE

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABİNESİNDE YER ALAN İSİMLER!

Papa'nın üçüncü büyük korkusu

(Kitleler Halinde Avrupalıların Müslümanlaşması)

Papanın Kendisiyle yapılan bir diyalogda Papa kendisinde üç korkunun hâkim olduğunu bu korkulardan ilk ikisi olan “Egoizm ve Aile Parçalanması” ile “Müslüman Göçmenler ve Avrupalı Müslümanlar”  üzerinde durmuştuk önceki makalelerimizde.

Bu makalemizde ise Papanın 3. korkusu olan “Avrupa’da Hıristiyanlığın gerilemesi ve Kitleler halinde Avrupalıların Müslümanlaşması” üzerinde duracağız.

AB ülkelerindeki gelişmelere baktığımızda bilhassa göçmen Müslümanlarla birlikte İslamiyet Batı gündeminden hiç düşmedi. Ekonomik ve siyasal alandaki gelişmelere paralel olarak farklı etnik kökenden gelen Müslüman gurupların Avrupalı toplumla kurdukları ilişkiler; büyük bir manevi açlık çeken, buhranlar ve krizlerle boğuşan ve nihayet sosyal çöküntüye uğrayan Avrupa’nın kurtuluş çarelerini araştırmaya girdiğini, bu arayış çabalarının okuyan tabakayı ve özellikle gençleri İslam’a yaklaştırdığını, bunun sonucunda da Kıta halinde Müslümanlaşmaya başladığını istatistikler ve raporlar ortaya koymaktadır.

Evet, Hıristiyanlık İslam’a yaklaşıyor ve Nasraniler Müslüman İsevî oluyorlar. Her geçen gün İslam’a girenlerin sayısı artıyor. Yakında Avrupa’da İslam birinci din olarak yerini alacaktır.

Dünya genelinde Son yıllarda Müslümanların sayısında istikrarlı bir artış söz konusudur. 11 Eylül olaylarının ardından tüm baskılara rağmen Amerika’da yer yıl 20.000 kişi Müslüman oluyor.
Avrupa’da ise yılda 23.058 kişi yani günde ortalama 67 kişi İslam’ı seçiyor. Fransa’da kiliseye gidenlerin oranı sadece %5. Bugün Fransa’da birinci din İslam’dır [5.000.000 kişi].

Yukarıdaki rakamlar Papanın endişelenmekte haklı olduğunu söylüyor. Papa’nın bu korkusunu ve ileriye matuf endişelerini haklı çıkaracak şekilde İngiltere İçişleri Bakanı Jackoi Smith’in geçenlerde BBC’ye verdiği demecinde  de görüyoruz.

Bakan Jackoi Smith İslam’ın Avrupa’da akıllara durgunluk veren yayılma hızıyla alakalı ilginç bilgiler verdi.   

İngiltere İçişleri Bakanı Jackoi Smith’e göre, İngiltere’de her yıl 50 bin İngiliz İslam dinine giriyor.

Bakan, 11 Eylül 2001 olaylarından beri toplam 400 bin İngiliz’in Müslüman olduğunu söyledi.

 İngiltere’de iki milyondan fazla Müslüman olduğunu ve Hıristiyanlıktan sonra ikinci din haline geldiğini bildiren  İngiliz bakan, aynı zamanda Müslümanların ihtiyacını karşılayacak bir İslam Üniversitesi kurulması gerektiğini söylüyor.

İslam dininin Avrupa’da yayılma hızı, Avrupalı politikacıları, dini liderleri, araştırmacıları ve basını şaşırtıyor. Avrupalıların İslam dinine girmeleri 11 Eylül olaylarından sonra akılları hayrette bırakacak şekilde bir ivme kazandı.

Araştırmacılar, bunun başlıca sebebinin Batı toplumundaki dini ve kültürel değerlerin erozyona uğraması sonucu, İslam’ın daha kapsamlı ve doyurucu olması; sağlam sosyal ve aile yapısını sunmasına bağlıyorlar.

ABD’nin saygın dergilerinden olan “Time” dergisi geçenlerde yayınladığı bir raporunda, Batı’da yüzlerce caminin yapıldığını ve artık Avrupa şehirlerinin çoğunda günde beş kez ‘ezan’ duyulmaya başlandığını yazdı.

Geçenlerde yayınlanan BM raporuna göre Avrupa’da 21 milyon Müslüman yaşıyor. Ancak,  Avrupa Müslüman Azınlıklar Yönetim Kurulu Başkanı Dr Mahmud Sıddık Said bu sayının 50 milyon olabileceğini söylüyor.

Avrupa’da Müslüman sayısının artması ile birlikte, cami ve İslam merkezlerinin de sayısı hızla artıyor. Bu arada kapanan Kiliselerin satın alınarak ‘Camiye’ dönüştürüldüğü haberlerini de ‘Gurbetçilerimizden’ sık sık duymaya başladık.

1963’de İngiltere’de sadece 13 cami bulunuyordu. Şimdi ise 600 cami ve 1400 İslam organizasyonları var.
6 milyon Müslüman’ın yaşadığı Fransa’da 1300 cami ve İslam merkezi ile 600 civarında İslam organizasyonu bulunuyor.

Almanya’da 4 milyon Müslüman yaşıyor. 1400 cami ve İslam merkezi var.

İtalya’da ise 1 milyon Müslüman yaşıyor ve 450 cami ve İslam merkezi var. Roma’da 30 milyon dolara mal olacak büyük bir cami yapılıyor.

Kanada’da İslam dinine giren Kanadalı sayısı 1991 ile 2001 arasında yüzde 130 arttı.

İsviçre’de de 11 Eylül olayından sonra 6 bin Hıristiyan Müslüman oldu.

San Diego Üniversitesi’nde çalışan araştırmacı Jan Wax,  2020 yılına kadar her dört Avrupalı’dan birinin Müslüman olacağını söylüyor.

Yine araştırmalara göre, yakın bir zamanda Müslümanların Avrupa işgücünün yüzde 20’sini oluşturacağı ve Avrupa’nın siyasi geleceğini etkileyeceği belirtiliyor.

 En çarpıcı haberi ise İtalyan “The Journal” dergisi veriyor. Önümüzdeki 200 yıl içinde bütün Avrupa’nın İslam dinine gireceğini ve İslam’ın tek din olacağını yazıyor.

Sonuç: Papa bu endişesinde de haklıdır. Bugün Hıristiyanlık iflasın eşiğindedir. Hıristiyanlık birkaç kez yırtıldı. Tekrar yırtılıyor. Tevhide dönecek ve bazı muharref, batıl inançlarından sıyrılırsa hem kendi hayatiyetini bir manada devam ettirecek ve hem de insanlığın huzurunu ve saadetini teminde büyük katkısı olacaktır. Bu açıdan papazlara büyük görev düşmektedir. Dünyevi menfaatleri, siyasi hırsları ve yersiz endişeleri için insanlığın saadetini tehlikeye sokmamalıdırlar. Zira onlar da biliyorlar ki, İslâmiyet’in esasları gerçek Hıristiyanlığa zıt değildir ve İncil'de müjdelenen "Fâreklit" de, Hz. Muhammed (a.s.m)’ dir

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR