15 Aralık 2018 Cumartesi
ÇOCUKLU CAFE

Sahte medeniyetin son nefes verişi!

Herhangi bir hadise, olay, bela, musibet, tokat, kahr vb. bütün bu musibetlerin altında iki şey yatmaktadır:

Biri; Hakka bakan yönü.

Diğeri; kişiye bakan yönü.

Kökü dışarıda olan “zındıka komiteleri” bütün güçleriyle Ülkemizde terör ve kaos çıkarıp, halkı ‘artık yeter deyip’ sokaklara dökmek ve Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da ve farklı İslam beldelerinde oynadıkları oyunu, burada  da sahnelemenin gayreti ve uğraşı içindeler.

Bunlarda vicdan ve merhamet olmadığını mezkur ülkelerde yaptıklarından biliyoruz.  Bu nedenle bu insî şeytanlardan,pisliklerinden vazgeçmelerini beklemek, gerçekten ahmaklıktır, aptallıktır.O halde bu habis yaratıklar ‘fıtratlarının, cibilliyetlerinin gereğini kıyamete kadar yapmaya devam edeceklerdir.

Peki, biz ne yapmalıyız?

İşte yukarıda değindiğim gibi, bu hadiseleri masaya yatırmalı ve bunun illetini, sebebini bulmak, ona göre adım atmak zorundayız. Mesnevi-i Nuriye’de geçen şu misal çözüm için yeterlidir:

“ Çobanın kontrolündeki koyunlar, bir uçuruma yahut ta bir başkasının mülküne girdikleri zaman, çoban en öndeki koyuna taşı atar, Bu taştan, baştaki koyun anlar ki, yanlış ve tehlikeli bir yere gidiyorlar, bu nedenle musab olan koyun döner, sürü de beraber döner.”

İşte ülkemizin de bilhassa son yıllarda, içine düştüğü durum da bundan farklı değildir.

Bir defa yıllardır, sahte bir Avrupa hayranlığı ile Batıya bağlanan ülkemiz, sömürüldüğü zamanlarda, yalancı bir Avrupa sevgisine muhatap oluyordu. Bu sevgi içine alacak derecede değil, affedersiniz bir köpek gibi, sahibinin kapısında, tutulduğu gibi bir muameleye tabi idik. Ne vakit ki, kendi ayaklarımız ve gücümüz üzerinde durduk, AB’ın bize olan tavrı değişti, homurdanmaya başladı. Sert tepkiler ortaya koydu. Ancak, bunlar para etmeyince, en iyi bildikleri senaryoyu sahnelediler. Paralı köpeklerini, mankurtlaştırdıkları itlerini üzerimize saldırdılar, saldırıyorlar.

Peki, her  olayda iki cihet vardı, yukarıda demiştik. Bu olayları; bizim açımızdan ve İlahi kader açısından Koyun misaline uyarlayarak siz çözünüz. Zira çözüm dönemine girdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.

İnanın artık bu son kozları olacak. Yatsının mumu sabaha çıkmaz. 

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR