ÇOCUKLU CAFE

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABİNESİNDE YER ALAN İSİMLER!

Yüksek Hayvan Teknolojisi!

İnsanoğlu birçok bilimsel ve teknolojik buluş ve tasarımlarını çevresindeki varlıklardan, hayvanlardan örnek almış ve almaktadır:

Yusufçuk kuşunun “Helikopter’e” örnek olması.

Balinaların “Uçak Teknolojisine” yön vermesi”.

Yunus Balıklarının “”Sonar Teknolojisine” ilham olması gibi…

Hayvanların, bitkilerin ve cansız cisimlerin yaşamları “bilim ve teknoloji” tarafından araştırıldıkça, bunlarda bulunan “muhteşem hikmetler” ve “harika sistemlerin” insanoğlunun refah ve ilerlemesinde de büyük bir” ilham ve icat kaynağı” olduğu gün yüzüne çıkmaktadır.

Adeta; bizi ve tüm varlıkları yaratan “Yaratıcı”; dünyayı sizin hizmetinize ve emrinize amade kıldım. Çalışınız, etrafınızdaki varlıkların özelliklerinden istifade ediniz, onları örnek alınız ki, müreffeh bir hayat yaşayabilesiniz, diye Kur’an-ı Kerimde, (niçin aklınızı çalıştır mıyorsunuz? Gözünüz görmüyor mu? Aklınıza ne olmuş?...vb), aklın, fikrin ve zihnin çalıştırılmasını emretmektedir.

Meselâ; bir ayet-i kerime’de Cenab-ı Hakk, dikkatlerimizi hayvanlara çekerek şöyle seslenmektedir:

“Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vardır...( Mü’minûn 21. ayet)

Çevremizdeki hayvanlardan “Karınca” örneğini inceleyelim:

Silocu Karıncalar

Besin deposu karıncalar kıtlık yıllarında bizlere nasıl davranmamız gerektiğini ders veriyorlar.

Toprağın altında üzüm salkımı gibi görünen canlılar, baş aşağı asılı duran bir grup bal küpü karıncadan başka bir şey değil.

Bu karıncalar nemli havalarda bol miktarda şeker içeren bitki nektarı yerler ve kolonilerine yiyecek sağlamak için bunları da karınlarında depoluyorlar.

trans1trans1trans13karıncakarıncaİşçi karıncalar, normal yollardan yiyecek bulamadıkları zamanlarda asılı duran karıncaların yanına gelip onların antenlerine vurarak yiyecek istiyor, depoladıkları yiyeceği tekrar ağzına getiren bu karıncalar sayesinde besleniyorlar.

34 çeşit bal küpü karınca türü mevcut.

Bunların bazıları yeşil, turuncu, mavi, kırmızı ve sarı renklerine dönüşebiliyor ve hareket edemeyecek kadar büyüyorlar.

Bakınız!, Bu karıncalar aynı zamanda bize Kur’an’daki “Yusuf Sûresi”ni adeta bir başka açıdan ders vermektedirler. Bu surede; kıtlık yıllarında, ürünlerin stok edilmesi ve savurganlık yapılmaması, iktisatlı hareket edilmesi ve kıtlıktan çıkış ve kurtuluş yolu anlatılıyor. (Yusuf ayet: 47/48/49)   

İşte bu küçücük hayvanlardan, “silocu karıncalar”dan, Kur’an’da geçen bir sûreden nasıl bir mesaj olabileceği dersini görüyoruz, değil mi?

O halde, Ey insanlar! Ey Bilim adamları! Ey Araştırmacılar! Haydi, araştırınız, çalışınız,  arayınız. Muhakkak ki aradığınızı bulacaksınız. Size, etrafınızdaki âlemde, varlıklarda daha nice yol gösteren mesajlar ve faydalar vardır. 

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR