24 Ağustos 2017 Perşembe
ROTA BURSA

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI AYHAN SALMAN OLDU!

Bursa Kültürü

Kültür, insanın çevresiyle, tarihiyle kendisiyle ve sosyal hayatıyla olan münasebetlerini dengeleyen bir yaşama biçimidir. Dolayısıyla kültürün amacı insanın mutluluğudur. Sağlıklı bir toplum düzenin oluşmasında kültürün özümlenmesi önemli rol oynar.

İnsanlar doğduğu andan itibaren kendilerini bir çevre içinde bulurlar. Bu çevre insanlar yaşadıkça düşünce biçimi ve hayat şartlarını oluşturarak, o yerin kültür dediğimiz dokusunu oluştururlar. Bu itibarla kültür dediğimiz olgu, toplumları geçmişten alır, yaşadığı çağa getirerek hayat verir ve oradan da alarak geleceğe taşır. Dolayısı ile kültür durağan değildir. Daima hareket halinde olup, devamlılık vardır.  Kıyamete kadar devam edecek bir süreklilik arz eder.

Bu topraklar, Bursa’nın fethinden önce ve sonrasında insanlara yerleşim alanı olarak hizmet vermiştir. Üzerinde yaşayan halk için sürekli bir hayat tarzı oluşturmuştur. Bursa Kültürü adını verdiğimiz bu hayat tarzı, yaşamın her alanında kendisini göstermektedir.

Her toplum; kendi hayat tarzını, kültürünü derlemiş ve bunu da kendi eserlerine yansıtmıştır. Bursa’nın fethi ile Osmanlı Kültürü Bursa’ya hâkim olmuştur. Bu kültür ile yoğrulan Bursa, Osmanlı imparatorluğunun tohumlarını atmış ve bir medeniyetin doğuşunun miladı olmuştur. Hisar içine, Muradiye’ye Yeşil’e ve daha birçok semtine baktığımızda bu medeniyeti görürüz. Bursa kültürünün mayasını oluşturan zengin kültür eserleri ile de övünüyoruz.

Her gün içinde yaşadığımız evimizden dışarıya çıkarak, bir kale içine, bir Kızık köylerine giderseniz evlerinde harika ahşap ağaç işçiliğini, kapılarında ise güler yüzlü insanlarımızın sevgisini ve hoşgörüsünü görürsünüz.  Yüzümüzle,  gözlerimizle ve ruhumuzla yeni bir ilahi sanatın içinde, hayal âleminde dünya güzellikleri ile yüzleşirsiniz.

Mamafih, Bursa Kültürü, sadece duvarlarda kalmamış, buradan dar görünmesine rağmen samimi ve ferah sokaklara ve hatta buradan da damarlara kadar yansımıştır. Bu itibarla Bursa Kültürün de hayat vardır, aşk vardır, sevgi vardır, muhabbet ve dostluk vardır. Bütün bunları besleyen birlik ve beraberlik vardır. Yardımlaşma ve paylaşma vardır. En Önemlisi de geçmişle gelecek arasında köprü kurarak, atasından gördüğü güzellikleri yaşama ve yaşatma ruhu vardır.

Bütün bu güzelliklere rağmen, çeşitli dönemlerde “Bursa Avrupa Şehridir.” Diye modernlik anlamında kültürel değerler ard edilse de Bursa halkı, bu algıyı pek benimsememiştir. İçinde yaşadığı çağın yaşam tarzını kabul eden halkımız, geçmişten gelen kendi öz değerlerini de korumuştur.

Emek verilerek kazanılmış davranışlar, art niyetli birileri tarafından farklı yönlere çekilse de, Bursa halkının bu durumu özümsemediği ve kabul etmediği görülmektedir. Zira kendi kültürel kimliğini asırladır oluşturan ve kabul eden bir kültürün kolayca değişeceğini zannetmek safdillik ve bir nevi halkına isyandır. Birlikte yaşamakta olduğumuz bu güzel şehrin kültürünü yozlaştırmadan, gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir. 

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR