24 Ağustos 2017 Perşembe
ROTA BURSA

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI AYHAN SALMAN OLDU!

Bursa ve ulaşım!

Bilindiği gibi günlük yaşamımızı etkileyen en önemli öğelerden birisi ulaşımdır. Kent nüfusunun sürekli olarak artması ulaşım sorularının da artmasına neden olmaktadır. Bursa’da her yıl plansızca binlerce – on binlerce aracın trafiğe çıkmasıyla, kara ulaşımı herkesi ilgilendiren en önemli bir sorun halini almıştır. Özellikle şehir içi ulaşım sorunları, Bursa gibi yerleşim yerlerinde hayati derecede önem kazanmıştır. Bu sorun kenti idare eden başkanların da geceleri uykularını kaçıracak hale gelmiştir.             

Şehir içi ulaşım sistemini, canlıların dolaşım sistemine benzetebiliriz. Nasıl ki insan vücudundaki bir kan damarındaki arıza, bütün bedeni etkilediği gibi, şehir içi trafik sistemindeki en ufak bir aksaklık ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle kent içi karayolu ulaşımının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması zorunlu bir ihtiyaçtır.          

Ulaştırma bir şehrin hem ekonomi hem sosyal yaşam ve hem de rantını olumlu ya da olumsuz şekilde etkiler. Şehirdeki bir arsaya ulaşım kolaysa,o arsanın değeri artar.Ulaşım kolaylığı olan binaların değeri de ulaşımlarının çeşitliliği ve kolaylığı oranında artar.Bir eşyayı bir yerden diğer bir mekana nakil imkanı olmadığı taktirde o eşyanın ve mekanında bir değeri yoktur.Düşününki çok kıymetli bir maden ocağından diğer mekanlara nakledilmediği taktirde hiçbir değeri yoktur.Yaşadığımız çevredeki  her şeye değer katan ulaşımdır.         

Yukarıdaki genel manada yaptığım açıklamalar şunun içindir. Malum olduğu üzere bugüne kadar yaşadığımız kenti idare edenler, ulaşımı, insan ve eşyaları bir yerden diğer bir yere taşınması hususlarında belli gayretleri oldu. Ama bu gayretler hiçbir zaman Bursa’nın sadrına şifa olmadı. Gün geçtikçe Bursa trafiği güçleşti, yoğunlaştı. Bugünlerde de insanları bıktıracak dereceye geldi. Artık her gün belirli saatlerde Bursa trafiğinin durma noktasına geldiğini nakil araçlarına binen herkes bizzat görüyor ve yaşıyor. Hatta havalar iyi olduğunda, çoluk çocuk cümbür cemaat tatil günü pikniğe ve yazlığına giden Bursalı, dönüşünde trafiğin yoğunluğu nedeniyle bir azap haline dönüştüğü malumunuzdur. Hele hele okulların açıldığı şu günlerde belli saatlerde ulaşımın imkânsızlığı daha da artıyor. Akşamüzeri yorgun argın işinizden evinize gittiğiniz saatlerde bilhassa Bursa’nın batı istikametine gidebilmek imkânsız hale geliyor. İş stresine birde trafik keşmekeşliği eklenince insanın cinleri tepesine çıkıyor. Eve vardığımızda ise daha da yorgun argın oluyoruz. Bunun sonucu olarak da Bursa’da yaşamak bir ayrıcalık değil azap haline dönüşüyor. Bu hengâme içinde sayın başkanlarımız da, ulaşıma dair sorunları çözdüklerini söyleyince daha da hayıflanıyoruz. Zira bir yerde vatandaş enayi yerine konulmuş oluyor. Gerçekte son zamanlarda Bursa B. Ş. Belediyesi bütçesinden ulaşım sorunun çözümüne yüklü miktarda kaynak aktarılıyor. Ancak aktarılan bu para ve yatırımlar amacına ulaşıyor mu? Bu husus şüpheli… Dikkat edilirse büyük paralar harcanarak gerçekleştirilen Uluyol Heykel tramvay hattı, eski itfaiye ile Selimzade arasında işleyen tramvay hattı, Bursa’nın ulaşım sorununa çare olmadığı gibi belli noktalarda tıkanıklıklara da sebep olmaktadır. Ulaşıma aktarılan kaynaklar, bir plan ve program dâhilinde olmadığı içinde, milletin parasının sokaklara dökülmesinden başka bir işe yaramıyor. Sadece bazılarının nostaljik isteklerini tatmin ediyor.

Bursa’ya doğudan ve batıdan her girişimde çok düşünmüşümdür. Sizlerin de aynı şekilde düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Dikkat edilirse Bursa şehrine doğudan sadece Hacivat çayı üzerinde bulunan Hacivat köprüsünden giriş çıkış vardır. Allah muhafaza Hacivat köprüsünün başına bir hal gelirse, Bursa’nın doğusu ile alakası tamamen kopar, bu çay üzerinde maalesef ikinci, üçüncü bir alternatif köprü yoktur. Bu bölgede yaşayanlar metronun doğu hattı yapılırken çektikleri sıkıntıları bilirler. Bursa’ya batıdan da ana arter olarak sadece trafik yükünü çeken Acemler köprüsü vardır. Bursa’nın batıya açılışı bu köprü vasıta iledir. Bu iki ana köprü en ufak bir olay da ulaşımdan saf dışı kalırsa maazallah Bursa da yaşayanlar mahsur kalır. Maalesef bugüne kadar Bursa’yı idare edenler, sadece günü kurtarmayı düşündüler. Şehrin geleceğini düşünmediler. Halen de Bursa’da siyasette uğraşanların durumuna bakarsak kent insanının hayatını kolaylaştıracak yatırımlar yapmayı pek düşünmediklerini görüyoruz. Bursa’daki ne iktidar ve nede muhalefet milletvekillerinden bu gibi konularda pek ses duyamıyoruz. Kaldı ki bugünün şartlarında köprü yapmak ta pek zor bir iş de değil… Netice olarak Bursa şehrinin ulaşımını rahatlatmanın tek yolu öncelikle Doğu-Batı istikametinde alternatif an arterler açmak, Hacivat ve Nilüfer Çayı üzerine 2. ve hatta 3. köprüleri yaparak giriş ve çıkışı sağlamaktır. Bu konuda bütün Bursa Milletvekilleri ile B.Ş.B. Başkanımıza görevler düşmektedir. Aksi takdirde ulaşım konusunda Bursa’ya yapılmak istenen tüm yatırımlar sonuçsuz kalacaktır.

                                                

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR