24 Ağustos 2017 Perşembe
ROTA BURSA

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI AYHAN SALMAN OLDU!

Çelişkiler yumağı

Köklerinden uzak diyarlarda yaşayan insanımız, günümüzde kendisinin mantar gibi bittiğini zannederek, geçmişi ile bağlarını tamamen koparmış biçimde, yalpalayarak yol almaktadır. Artık insanlarımız, varoluş değerlerini, dünyevi ihtiraslar uğrunda terk etmiş, bohem bir yaşayış tarzını benimsemişti. Asırlardır bizlere ve toplumumuza olumlu manada değer katan, değişmez değerlerimizi terk ettik. Geçmişinden kopuk, köksüz, ruhsuz bir hayatı seçtiğimiz için de en ufak bir dış etkiden etkilendik. Rüzgârın önünde sağa sola amaçsızca sürüklenen yapraklar gibi olduk. Kendi öz kültürümüz, inanç sistemimizi ve ahlak anlayışımızı terk ettik. Bunun sonucu da tabii olarak terk ettiğimiz bu değerlerin yerini bileşik kaplar misali, körü körüne taklitçilik ve bozuşmuş – kokuşmuş Batı değerleri aldı. Gözümüze ve gönlümüze taktıkları bu sahte gözlükler sayesinde yaşamımızı bu Batılı değerler üzerine oturtmaya başladık. Batı'nın ve batılın gönlümüze üflediği zehri derman zannettik, gözümüze gösterdiği her gölgeyi de hakikat zannedip, fütursuzca bağlandık. Böyle olunca da olaylar karşısında hep Batı'nın ve batılın gözlükleri ile baktığımızdan, ruhlarımızı köleleştirdik. Her zaman ifade ettiğimiz özüyle- sözüyle birlik olma bilincimizi de yitirdik. Sadece insan olarak bu insani değerlerimizi kaybetmedik, çoğumuz zaman içinde değişime uğrayarak İslam anlayışımızı da terk ettik. İslam deyince sadece atalarımızdan, dedelerimizden duyduğumuzu Müslümanlık zannettik. Üstelik bu devirde çoğumuz, atamızı ve ninelerimizi de anlamaz hale geldik. .. Belki de onların yaptıklarını, taklit etsek, söylediklerini anlayıp dinlesek gene doğru yolu bulacağız. Ama biz Türk Milleti olarak mazimizi toptan inkâr ettik veya ettirildik.

Bu hale gelişimizde önce çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Kelime manası huzur, barış, emniyet ve sağlıklı manalarına gelen, atalarımızın asırlarca hayatlarında tatbik edip yaşadıkları İslam'ı, günümüz halkı Müslüman ülkelerde neden emniyet ve huzur bulamıyoruz. Bizler bir Müslüman olarak yaşadığımız kaos ve çelişkilerin üzerinde uzun uzun düşünmeliyiz. Biraz da olsa en büyük nimet olan akıl denen varlığımızı çalıştırmalıyız. Maalesef bugünün Müslümanlarının çapsızlığı, tüm dünya tarafından İslam’a mal ediliyor.

Adı "Müslüman" olan toplumlara baktığımızda, bugün İslam aleminin kan gölü haline gelmesine sebep olan El kaide – IŞİD gibi oluşumlar, neden hep İslam aleminde çıkıyor. Maalesef bu örgütlerde hep İslam aleminde çıkıyor, ama ilk önce de silahını Müslümanlara doğrultuyor. Bazılarımız hemen bu gibi örgütlerin İsrail-ABD ve Batı tarafından kurulduğunu iddia ederek işin kolayını seçiyoruz. Üzülerek şunu belirtelim ki, bu örgütler Müslüman toplumların içinden çıkıyor; İsrail ve uzantıları tarafından da yönlendirilerek kullanıyorlar. Bu yönlendirmeler sonucu da Batı dünyası Müslümanları vahşi, cani ve baş kesen olarak gösteriyor. İslam ve dolayısı ile Müslümanları aşağılayann bu algı operasyonuna bizde de bazı art niyetli ve cahiller inanmaya başladılar. Hâlbuki bu örgütler tarafından bugüne kadar kaç kişi öldürüldü? Bu konuda bir istatistik yok… Sadece son zamanlarda TV'lerde gösterilen belki de kurgulanmış birkaç baş kesmenin dışında… Mamafih bu örgütler masum mu? Değil… Öldürdükleri insanlar çok var mı? Var…

Ama ABD ve Batılıar'ının öldürdüğü insan sayıları yanında, bu örgütlerin öldürdükleri hiç kalır… Bu konuda yayınlanmış birkaç istatistiğe göz atarsak ki, hakikati daha iyi anlarız.

Daha dün 1914 deki 1. Dünya Savaşın da 8.500.000’i , 1945 2. Dünya savaşında 72.000.000.insan Vietnam savaşında 1.172.000 insan, Afganistan da 700.000 civarında, 20 Mart 2003-2011 tarihleri arasında Irak da 1.120.000 İnsan maalesef bu ABD ve batılılar (SSCB-Çin) tarafından öldürüldü. Halen son zamanlarda Doğu Türkistan ve Toroslar'daki Türki Cumhuriyetler'de Çin tarafından öldürülen Müslüman ve Türklerin sayısı bilinmiyor. Çünkü onlar bize ve bütün dünyaya uzaklar… 1948 yılından beri Siyonist İsrail askerlerinin öldürdüklerinin de istatistiği yok. Çünkü onlar Müslüman… Bir onda şehirleri yok edebilecek, milyonlarca insanı öldürebilecek nükleer silahları imal eden onlar, daha çok insanı nasıl öldürebiliriz hesabını  yaparak silah sanayini oluşturan batılılar, iki kafa kesmekle canilik yaftasını başkalarına yapıştıranlar da onlar…

Maalesef çelişkiler yumağı son zamanlarda aydın tipimizde  de çokça görülmeye başladı. Okumuş makam sahibi olmuş insanlarımız, politikacı sıfatlı kendilerini bilmezler, argo dan en fazla uzak olması gereken kadınlarımız, güya kültürlü insanların çoğunlukta olduğu semtlerde yaşayan elitlerimizin, farklı düşünenlere, kendileri gibi yaşamayanlara ne hakaretler yaptıklarını basında çokça görüyoruz. Daha dün 10 Kasım da Otobüste giden bir bayanın ‘Ayağa kalkmayanların kafasına sıkılacağı günler gelecek’ diyebilecek kadar alçakça tavırlarını gördük. Bu kafalara sorarsan modern ve Atatürkçüyüm der. Ama Atatürk’ün yaptıklarını, hayatını, fikirlerini bir defa okumamıştır. Bugün olduğu gibi kendine Atatürkçü yaftasını takanların %99’u Rahmetlinin görüşlerinin toplandığı NUTUK’un ilk basımını anlamazlar. Rahmetli İstiklal savaşında Anadolu yu istila eden İngilizleri, Fransızları, İtalyanlıları kovmak için canını dişine takarak çalıştı, didindi. Milli Mücadeleyi başlatan bugünkü Atatürkçü geçinenlerde onun kovduklarının fikirlerini, kültürel değerlerini, dillerine varıncaya kadar okullarımıza soktular. Giyimlerini, kuşamlarını ve hatta ev eşyalarına varıncaya kadar rahmetlinin kovduğu ülkelerden alıp getirdiler. O batı ile mücadele etti. Onun izinden gittiğini iddia edenler ise kucaklarına oturdular… Sorarsan hepsi de Atatürkçüdür. Atatürk’ün kovduklarına niye bayılıyorsunuz? Atatürk’ün savaştıklarına niye özeniyorsunuz? Günümüzde Atatürkçü geçinenlerin, bu milletin inancıyla, kültürüyle ve değerleri ile problemleri olduğu gibi, Maalesef Atatürk’le de problemleri var.  

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR