24 Ağustos 2017 Perşembe
ROTA BURSA

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI AYHAN SALMAN OLDU!

Kutlu Doğum Haftası

İnsanlık âleminin, dünyaya gönderilişinden itibaren, tarihin her devresinde, aydınlık çığır aşan, insanlara yol gösteren, tarihin akışını değiştiren önemli şahsiyetler olmuştur. Bu şahsiyetler bir nevi önderlerdir, liderlerdir. Her zaman muhatapları tarafından önemsenmiş, görüşleri, fikirleri ve eserleri referans olarak kabul edilmiştir. İnsanlık bazı dönemlerde, kendisini ilahlaştırarak büyük bir hatalar yumağı içine düşmüş, çırpındıkça da daha çok bataklığın içine sürüklenmiştir. İlahi adalet ise bu durum karşısında her seferinde merhamet elini uzatmıştır. Bu el insanoğlunu, içine sürüklendiği bataklıktan çekip çıkarmıştır.       

Her devirde insanlığa uzatılan Kurtuluş ipi Allah(CC) nin peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla olmuştur. Onları rehber edinen, kitaplarına tutunan insanlar kurtulmuşlardır.

Beşerin kurtuluşuna vesile olmak üzere en son gönderilen elçi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’dir. Her Müslüman Yedisinden yetmişe varıncaya kadar önderini tanımalıdır. Neler yapmış, ne söylemiş, ne getirmiş, nasıl yaşamış, en ince detaylarına kadar araştırmalıdır. Zihinlerimizi dizi artistlerinin, futbolcuların ve neidüğü belirsiz bazı şarkıcıların, sadece dedikodu üzerine kurgulanmış hayatları yerine, her şeyi ile apaçık gerçek, hayatımızı tanzim de bize yol gösteren, mutluluk ve kurtuluşumuza vesile olan peygamberimizi, çocuklarımıza anlatmalı ve öğretmeliyiz. Peygamber bugün aramızda yaşamaktadır. Belki cismen görünür de olmasa da, örnek sözleri ve fiilleri ve hadisleri ile aramızda yaşamaktadır.  Müslüman’ın yaşantısına yön vermekte, dünya insanları arasında statüsünü belirlemektedir. Müslümanlar tüm yaşantılarında referans olarak O’nu alırlar.

Allah Resulünün tüm yaşamı siyer kitaplarında uzun uzun yazılmıştır. Onun Doğumundan vefatına kadar geçen ömrü en uzun ayrıntılarına ve ince detaylarını kadar bilinmektedir. Zira onun ashabı onu tanımayı ve her şeyini geleceğe nakletmeyi görev bilmişlerdir. Onun vefatından sonra binlerce hadis tasnif edilmiş ve kitaplaştırılmıştır.

Peygamberimiz, bazılarının zannettiği gibi hava da insanlardan yukarılarda birisi değildi.  İnsanlar arasında yaşamış, evlenmiş, çoluk çocuğa olmuş, rızkı için çalışmış, yeri geldiğinde ağlamış, üzülmüş, eza görmüş bir insandı. Zaten kendisini tarif ederken öncelikle insanı tarafını ortaya koyar, kendinin beşer olduğunu ifade ederdi. Peygamberlik gelmeden önceki hayatı ile peygamberlik geldikten sonraki yaşantısı arasında uç bir değişiklik olmamıştır. Ömrü boyunca kendisine her türlü eza ve cefayı reva görenlere karşı hiçbir zaman beddua etmedi. Her zaman affedici oldu.  Allah tarafından her duasının kabul edileceğini bildiği halde,yarabbi bana dünyada mal mülk ver diye ellerini kaldırmadı. Çoğu zaman evinde yenecek bir şeyi olmadığı halde, günlerce oruç tutar, gerekirse karnına taş bağlardı. Ama hiç kimseden bir şey talep etmezdi. O Allahın öyle aziz kuluydu ki ellerini şöyle bir kaldırıp dua etse Mekke’nin dağı taşı altın olurdu.

Günümüz insanlığının kabul ettiği tüm müspet değerler Onun hayatında ve yaşamında mündemiçti. Sosyal adalet, hümanizm çevre bilinci, özgürlük, hak, adalet gibi bugünün ortak değerleri en kâmil şekliyle Ondadır.

Bizim onu fazla övmemize gerek yok. Zira Onu Cenabı Hak övmüştür. Allahın (CC) sözü yanında bizim söz söyleme hakkımız yoktur.

Onun Kutlu Doğumu, Şefaati Hepimize olsun. Âmin

                                                                       

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR