24 Ağustos 2017 Perşembe
ROTA BURSA

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI AYHAN SALMAN OLDU!

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı?

Türk toplumu maalesef Cumhuriyet kuruldu kurulalı kendi özgür iradesi ile anayasa yapma şansına sahip olmadı. Cumhuriyet anayasaları ya darbe eseri veya ortaya çıkan olağan dışı şartların bir ürünü olarak ortaya çıkmışlardı.  Böyle olunca da zamanla gelişen ve değişen toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez halde idiler.

En son anayasa 1982 yılında Askeri Cunta tarafından halka dayatılarak kabul ettirildi. Ama bu anayasa da bu bedene uymadı. Bugüne kadar 12 defa değiştirilmek suretiyle bu bedene uydurulmaya çalışıldığı için de 12 yamalı bohça haline dönüştü. Artık toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyecek hale gelen 1982 anayasasının değiştirilmesi ve yeni bir anayasa yapılması ihtiyacı toplumun büyük bir kesimi tarafından dillendirmeye başlandı. Her yıl Yargıtay'ın,  Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın açılış törenlerindeki konuşmalarda “yeni bir anayasanın yapılması” ihtiyacından bahsedildi. T.B.Birliğinde yeni bir anayasa yapılması için çalışmalar  başlattı ve geleceğimizi şekillendiren büyük ST kuruluşları defalarca  yeni anayasa hazırlama gayretleri içine girerek çalıştaylar başlattılar.

İlk defa ise AK Parti siyasi anlamda müspet bir hareketle 2010 seçimlerinden önce yeni bir anayasa yapma ihtiyacından bahsederek toplumun bu husustaki taleplerine cevap vermeye başladı. Genel seçimlerden önce kamuoyu önünde bu anayasayı değiştireceğini deklare eden ilk parti AK  Parti ve o günkü lideri olmuştur.  Genel seçimlerde tek başına anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamayan Ak Parti, seçimden sonra hemen kollarını sıvayarak meclisteki partilerin tamamının gücüne bakılmaksızın eşit oranda temsil edilecekleri Burhan Kuzu’nun başkanlığında Anayasa komisyonunu kurdu. MHP daha baştan statü koçu bir mantıkla hareket ederek komisyon çalışmalarına katılmadı. CHP ise bir müddet sonra bu çalışmaları mecliste baltalamak suretiyle komisyondan üyelerini çekti.

Bu günlerde ise Ak Parti toplumun bu beklentilerine cevap almak üzere yeni anayasa hazırlama işini gündeme getirdi. Askeri diktanın dayattığı anayasayı değiştirme hususunda muhalefet partileri maalesef sınıfta kaldılar. Onlar da bu anayasanın değiştirilmesini istiyorlar. Ama, Ak Parti'nin değiştirmesine tahammülleri yok. Onlar istiyorlar ki, daha önceki anayasa değişiklikleri gibi, sendikalar, barolar, odalar ve üniversite hocalarından müteşekkil kendi kafadarları olan insanlar toplanarak önce bir kurucu meclis kurulsun, milletin istekleri göz ardı edilerek kendilerinin istediği gibi bir anayasa çıkarılsın. Çünkü bu kafalar, bugüne kadar hakimiyet kurdukları odalar, barolar ve STK'lar vasıtası ile milletin kendilerine iktidarı vermemesine rağmen, beceriksiz, korkak ve ürkek iktidarlar sayesinde, hep bürokratik güçlerini sürdürürler. Ben bu seçimlerde milletin AK Parti'ye anayasayı değiştirecek 330'dan daha fazla milletvekilini vereceğine eminim.  Yeter ki; bizler bu aşamadan sonra, fayda vermez, yama tutmaz 1982 anayasasının değiştirilmesi hususunda samimi olalım. Bunu seçim malzemesi olarak kullanmayalım. Bu millet seçimler de Ak Parti'ye anayasayı değiştirecek çoğunluğu vermese bile, Ak Parti, parti olarak bir komisyon kurup, yeni anayasa hazırlamalı ve bir kitapçık haline getirerek milletine huzuruna çıkmalıyız. Ak Parti bu işin istismarcısı değil inşacısı olduğunu göstermelidir.

Unutmayalım ki; yeni bir anayasa  yapmak bizim meselemiz; problem bizim problemimiz. 28 Şubat'ta en çok biz zarar gördük. Ergenekon bize karşı bir hareketti;  derin devlet ve paralel yapı bizi hedef aldı.  Dış mihraklar bize karşı; terör ve aşırılıklar bize zarar veriyor; savunmamız gereken irade bizim öz irademiz, temsil ettiğimiz milletin iradesidir.  

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR